Certifikácia skupinového cvičenia

ACTION Certification s potešením oznamuje našu novú certifikáciu skupinového cvičenia.

Certifikačný kurz je v predaji za 99.95 USD na obmedzený čas.


ACTION Group Fitness Certification pripraví inštruktorov na vedenie bezpečných a efektívnych skupinových fitness hodín. Budeme diskutovať o stratégiách, ktoré vám pomôžu ozvláštniť vaše fitness hodiny a ako ich motivovať a inšpirovať v skupinovom prostredí.

Témy zahŕňajú:
- Možnosti zamestnania
-Ako zostaviť rôzne formáty tried a kombinácie tried
- Základy výučby a navádzania
- Výber hudby a tempo
-Bezpečnostné a právne otázky
- Špeciálne populácie
-Úvahy a očakávania skupinového fitness inštruktora
-Ako dosiahnuť, aby vaša trieda zažiarila

Po zložení skúšky získate certifikát skupinového cvičenia a 0.6 CEU na recertifikáciu ACTION CPT.

Tento kurz poskytuje certifikácia ACTION. Kredity sa vzťahujú na požiadavky recertifikácie kategórie A. Podrobnosti nájdete v príručke pre recertifikáciu.

Bežná cena: $ 149.95


Predajná cena: $ 99.95